221 Roxboro | traditional | Two Storey | 4175 SQ.FT 
© 2020 DEAN THOMAS DESIGN GROUP